Om Trollhättan

Om Trollhättan

Av Annika Hjortkap

Om Trollhättan

Biograferna

Den första Fallens dag

Spikön, ett pärlband av öar och holmar

Trollhättans offentliga badhus

Badresorna till Öresjö

Barnkolonin på Henån

Trollhättans barnträdgård

Trollhättans första skolor

Folkskolan 100 år

Flickslöjdskolan

Stavreskolan

Polhemsskolan

Egnahemsskolan

Läroverket

Trollhättans första studenter

Tekniska läroverket och Nils Ericsonskolan

Institutionsbyggnaden vid läroverket

Drottningtorget

Tårtan, Spån, Pöln - Karl Johans torg

Parkarbeten år 1949

Hjulkvarns egnahemsområde år 1909

Hjulkvarnelund

Hjulkvarn genom 100 år

Trollhättans första Folkets Park

Folkets Hus

Folkets Hus, tillbyggnaden

Biblioteket - från läsestuga till kulturhus

Stadsbiblioteket i gamla tingshuset

Mina biblioteksminnen

Nya tingshuset

Nya tingshuset

Werner Johnsson pensioneras

Hembygdsskalden John A. Ekström

Borgen Aftonfrid

Annie Wallén

Ida Mellgren

Axel Nordgrens konst

Eva Hagberg - kokerska på Grand hotell

Gustaf Vallinder, folkskolechef

Järnvägshotellet

Arbetareföreningens 40-årsjubileum

Håjum - gården och begravningsplatsen

Trollhättans nya lasarett april 1964

Kungsgatan

50-åriga lindar trollhättebornas ögonsten

Henning Johanssons hus

Optiker Wallmans nya lokal år 1959

Skandinaviska Banken

Ostebons hus

Handelsbanken

Hotell Bele

Albertsvägen

Stallbackavägen

Riddaregatan

Lilla Håjumsgatan

Garvaregatan i bild och ord

Garvaregatan i text och bild

Storgatan på 1930-talet

Sparbankerna

Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel

Foto-Centralen fyller 15 år

Apotekare Leths hus

Wahlströmska huset på Storgatan

Modist Charlotta Hansson

Häftig eldsvåda i gamla apotekshuset

Kors och tvärs i sta'n

Konsum i kvarteret Diana

Nyströms hörna

Kvarteret Oxen

Stort bostadskomplex i kvarteret Duvan

Kvarteret Stensmedjan

Lamellhusen

Dahllöfs mosse

Klypsjön

Mossen i kvarteren Kärret och Oxen

Översvämning vid Arbetarbostäderna

Våldsam brand i Arbetarebostäderna

Hullsjö kyrka

Gärdhems gamla kyrka

Söndagsskolorna i Trollhättan

Edsborg

Edsborg

Riksmarschen 1940

Försvarets dag 1942

100-årsminnet av Ernst Stridsbergs födelse

Sigurd Stridsberg hemma efter Amerikaresa

Albinssons bussar

Krönleins bryggeri på museum

Trollhättans första kontorslandskap - på Cerbo

Grundbergs Mekaniska Verkstad

Flyttning av Anderssons handelsträdgård

Daskebackare - yxor från Hjärtum

Två damfriseringar år 1959

Trollhättans Rundradio

Från uppfinningarnas värld

Malögakungens bröllop

Midsommarminne från år 1861

Kungliga besök vid Trollhättan

Gustaf VI Adolfs eriksgata 1951

1600-talets Trollhättan

Trollhättan på cirka 1870-talet

Trollhättan på cirka 1890-talet

Ett festtåg år 1894

Trollhättans omgivningar 1907

Trollhättan förra sekelskiftet

Trollhättan cirka 1900-1940

Minnen om Åkersberg och Hjulkvarn

Trollhättehändelser år 1916

Turistvägarna

J. F. Dahllöfs ovanliga donation

Strömsbergs annex

Skogstjärnans servering

Sprutöfning i Strömslund

När Högbo blev taverna

Spår efter Trollhättans äldsta historia

Fornminnesföreningens besök på Slottsön

Fornminnesföreningen och forngården

Vägen runt Öresjö - en turistattraktion

Nohabs arbetsledares sommarhem i Öresjö

Nohabs arbetares semesterhem på Ulvön

Nohabs järnväg

Skoftebyns idrottsplats

Ryrbäcken - en idyll

Vattentornen i Svamphagen på Karlstorp

Vattenbrist och dålig renhållning i Skoftebyn

Göteborgsvägen och andra gator i Skoftebyn

Funkisvilla i Skoftebyn

Invigningen av scoutstugan i Lipered

Forna Trollhättans vackraste panorama

Malögalotsarne - Ett hundraårigt lotsvärk

Undersökning av öarna i älven

När fallen tystnade

Helvetesfallen 1938

Kraftkanalsarbetet maj 1908

Invigningen av 1844 års slussled

Hojumstationen

Hansenstenen och Vargöns kraftstation

s/s Peder och s/s Åmål, sammanstötning

s/s Peder och s/s Åmål, sammanstötning

Minnen från Källstorp av Helfrid Phil

Magnus Åbergs döttrar av Helfrid Pihl

Ett kälkparti på Önaliden av Helfrid Pihl

Midsommar på Vårvik av Helfrid Pihl

Midsommarafton anno 1901 av Helfrid Pihl

En sommarnatt på Slottsön av Helfrid Pihl

Musikintresset förr av Helfrid Pihl

Julkalas på 1880-1890-talet av Helfrid Pihl

Jordskalvet 1904

Minnesstenen över Grunnebo hed

Halleberg - en fornborg

Nygård - ett herresäte med gamla anor

Torpabron

Fotoalbum

Några butiker med annonser, del 1

Några butiker med annonser, del 2

Några butiker med annonser, del 3

Trollhättan i bilder, förr och nu


Nyligen tillagt

En över hundra år gammal berättelse om lotsningen på Göta Älf, från Brinkebergs­kulle förbi Malöga och söderut

Jordskalvet 1904 som märktes över hela Skandinavien

De vilda och otämjda fallen - enligt tidningsskribenten "Det forna Trollhättans vackraste panorama"

Julkalas hemma hos Brännvinspeterson och hos bruksförvaltare Samuel Anderssson på 1880-1890-talet

Erik Wengströms minnen från tiden på Hjulkvarn

Tidningsartikel från 1959 som tyckte att Kungsgatan då speglade Trollhättans exansion. Även om lindallén som ansågs vara invånarnas ögonsten

Invigningen av scoutstugan i Lipered

Arbetareföreningens 40-års jubileum i september 1907

Torpabron under uppbyggnad

Konsums nybygge i hörnet av Polhemsgatan och Österlånggatan år 1948

Borgen Aftonfrid skänktes till Gärdhems hembyggdsförening år 1958

Yxtillverkning i Hjärtum

Sigurd Stridsberg hemma igen från sin Amerikaresa. Höga tullmurar i Sydamerika hinder för Stridsbergs sågar

Handelsbanken

Vattentornen Svamparna

Sparbanken, från Magnus Åbergs in- och utlåning i prästgården till hörnet av Storgatan och Polhemsgatan

1939 firades minnet av Ernst Stridsbergs födelse 100 år tidigare

Det står en minnessten i Sjuntorp, rest över baronessan Emma Leijonhielm - ängeln i Limehouse

Flygkraschen vid Vissla kvarn oktober 1944

Invigningen av Trollhättans lasarett i april 1964

Gustaf VI Adolfs eriksgata år 1951

När Högbo blev taverna

Ett urval av Trollhättans butiker och affärer, hotell och restauranger genom tiderna - bilder och annonser, del 3

Ett urval av Trollhättans butiker och affärer, hotell och restauranger genom tiderna - bilder och annonser, del 2

Om Ostebons hus som senare inrymde Café Java

Ett urval av Trollhättans butiker och affärer, hotell och restauranger genom tiderna - bilder och annonser